You are currently viewing Affiliate markkinointi – määritelmä
Affiliate markkinointi – määritelmä

Affiliate markkinointi – määritelmä

Affiliate-markkinointi on tehokas ja suosittu tapa mainostaa tuotteita ja palveluita verkossa. Se perustuu yhteistyöhön mainostajan ja affiliaattien välillä, joista jälkimmäiset edistävät mainostajan tuotteita omilla kanavillaan. Affiliate-markkinoinnissa mainostaja maksaa palkkion vain silloin, kun affiliaatin tuoma liikenne johtaa toivottuuntoimintaan, kuten myyntiin tai liidien keräämiseen. Tämä tekee affiliate-markkinoinnista kustannustehokkaan ja tuloksellisen markkinointitavan.

Mikä on affiliate markkinoinnin perusidea?

Affiliate markkinointi on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa mainostaja (tuotteen tai palvelun tarjoaja) palkitsee julkaisijan (affiliaatin) tuomasta liikenteestä tai myynnistä. Perusidea on, että affiliaatti edistää mainostajan tuotteita tai palveluita omilla kanavillaan, kuten verkkosivustoillaan, blogeissaan, sosiaalisessa mediassa tai sähköpostimarkkinoinnissa. Kun affiliaatin kautta tuleva liikenne johtaa haluttuun toimintaan, kuten tuotteen ostoon, affiliaatti saa palkkion sovitun palkkausmallin mukaisesti.

Affiliate markkinointi on win-win-tilanne sekä mainostajalle että affiliaatille. Mainostaja saa lisää näkyvyyttä ja potentiaalisten asiakkaiden virtaa ilman suuria ennakkomaksuja, kun taas affiliaatti voi ansaita passiivista tuloa ohjaamalla liikennettä mainostajan sivustolle.

Tämä markkinointimuoto on yleisesti käytössä verkkokaupoissa ja sähköisissä palveluissa, mutta sitä voidaan soveltaa myös fyysisiin tuotteisiin. Se on yksi suosituimmista tavoista ansaita rahaa verkossa bloggaamisen tai sosiaalisen median vaikuttajan roolin kautta.

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.

Affiliate markkinoinnin periaate

Affiliate markkinoinnissa keskeistä on erityinen seurantajärjestelmä, joka mahdollistaa mainostajan seurata, miten liikenne on ohjattu ja onko se johtanut toivottuun toimintaan, kuten tuotteen ostoon. Yleensä käytetään erityisiä seurantalinkkejä tai evästeitä, jotka tunnistavat affiliaatin lähettämän liikenteen ja takaavat oikean palkkion maksamisen.

Kuinka affiliate markkinointi eroaa perinteisestä mainonnasta?

Affiliate markkinointi eroaa merkittävästi perinteisestä mainonnasta useilla tavoilla. Perinteinen mainonta on usein yksisuuntainen prosessi, jossa mainostaja maksaa mainospaikastaan tai -ajastaan, mutta ei voi mitata tarkasti mainonnan tehokkuutta tai suoraa myynnin tuottoa. Affiliate markkinoinnissa taas mainostaja maksaa vain silloin, kun affiliaatin tuoma liikenne johtaa myyntiin tai muuhun toivottuun toimintaan, kuten tilaukseen tai liidin generointiin.

Toinen merkittävä ero on riskin jakautuminen. Perinteisessä mainonnassa mainostaja kantaa koko riskin siitä, että mainos tuottaa riittävästi tuloksia. Jos mainos ei tuota toivottua vastinetta, mainostaja menettää rahaa. Affiliate markkinoinnissa riski on jaettu affiliaattien kanssa, koska palkkio maksetaan vain onnistuneista toimista. Tämä houkuttelee mainostajia, jotka haluavat maksimoida markkinointibudjettinsa tuloksellisuuden.

Miten affiliate markkinointi hyödyttää sekä mainostajia että julkaisijoita?

Affiliate markkinointi tarjoaa lukuisia etuja sekä mainostajille että julkaisijoille. Mainostajat saavat näkyvyyttä ja tavoittavat uusia asiakkaita ilman suurta ennakkomaksua tai riskejä. He pääsevät kohdistamaan markkinointiaan tarkasti eri kohderyhmille ja maksavat vain siitä, kun toivottu toiminta tapahtuu. Tämä tekee affiliate markkinoinnista kustannustehokkaan ja tuloksellisen markkinointitavan.

Julkaisijat, eli affiliaatit, hyötyvät ansaintamahdollisuuksista. He voivat ansaita passiivista tuloa edistämällä tuotteita ja palveluita, joihin he uskovat ja jotka ovat linjassa heidän yleisönsä mielenkiinnon kohteiden kanssa. Affiliaateilla voi olla monia erilaisia liikennelähteitä, kuten blogeja, verkkosivustoja, YouTube-kanavia tai sosiaalisen median tilejä. Tämä antaa heille joustavuutta ja mahdollisuuden valita sellaiset tuotteet, jotka sopivat heidän omaan sisältöönsä.

Mitkä ovat yleisimmät affiliate markkinoinnin palkkausmallit?

Affiliate markkinoinnissa on useita erilaisia palkkausmalleja, jotka määrittävät, miten affiliaatit ansaitsevat provisioita tai palkkioita mainostajalta. Nämä palkkausmallit voivat vaihdella sen mukaan, mitä toivottua toimintaa mainostaja haluaa kannustaa, kuten myyntiä, liidien generointia tai klikkauksia. Tässä esittelemme yleisimmät affiliate markkinoinnin palkkausmallit:

 1. Pay per Sale (PPS) – maksa per myynti: Tämä on yleisin ja suosituin palkkausmalli affiliate markkinoinnissa. Affiliaatti saa palkkion vasta, kun heidän kauttaan tullut liikenne johtaa varsinaiseen tuotteen tai palvelun ostoon. Palkkio voi olla kiinteä summa tai prosenttiosuus myynnin arvosta.
 2. Pay per Click (PPC) – maksa per klikkaus: Tässä mallissa affiliaatti ansaitsee palkkion jokaisesta mainostajan verkkosivustolle ohjatusta klikkauksesta. Myyntiä ei tarvitse tapahtua, joten tämä malli sopii erityisesti silloin, kun mainostaja haluaa lisää liikennettä sivustolleen.
 3. Pay per Lead (PPL) – maksa per liidi: Tässä mallissa affiliaatti ansaitsee palkkion jokaisesta potentiaalisen asiakkaan tiedon keräämisestä. Liidi voi olla esimerkiksi rekisteröityminen, uutiskirjeen tilaaminen tai ilmainen kokeilu.
 4. Pay per View (PPV) – maksa per näyttökerta: Tämä malli on tyypillinen video- tai mainosnäyttökampanjoissa. Affiliaatti ansaitsee palkkion, kun mainostajan mainos näytetään affiliaatin yleisölle.
 5. Hybridimallit: Monet affiliate-ohjelmat käyttävät myös erilaisia hybridimalleja, joissa yhdistyvät edellä mainitut palkkausmallit. Esimerkiksi Pay per Sale -malli voi yhdistyä Pay per Lead -malliin, jolloin affiliaatti ansaitsee sekä myynnistä että liideistä palkkioita.

Palkkausmallin valinta riippuu mainostajan tavoitteista ja tuotteiden luonteesta. Joissain tilanteissa PPS-malli voi olla tehokas, kun taas toisissa PPL-malli voi houkutella affiliaatteja, jotka haluavat keskittyä liidien keräämiseen.

Kuinka seurata ja mitata affiliate-markkinoinnin tehokkuutta?

Affiliate-markkinoinnin tehokkuuden seuraaminen ja mittaaminen ovat tärkeitä osia kampanjan menestyksen varmistamiseksi. Seuraavassa esitellään joitakin keskeisiä mittareita ja tapoja, joilla affiliate-markkinoinnin tehokkuutta voidaan arvioida:

 1. Liikenteen määrä: Seurataan, kuinka paljon liikennettä affiliaatti ohjaa mainostajan verkkosivustolle. Tämä voi sisältää klikkaukset ja näyttökerrat.
 2. Konversioprosentti: Lasketaan, kuinka suuri osa affiliaatin tuomasta liikenteestä suorittaa toivotun toimenpiteen, kuten ostoksen tai liidin generoinnin.
 3. Myynti ja myyntituotto: Seurataan, kuinka paljon myyntiä affiliaatin kautta on syntynyt ja kuinka paljon se on tuottanut liikevaihtoa.
 4. Liidi-laatupisteet: Jos käytetään PPL-mallia, arvioidaan liidien laatu ja kuinka suuri osa niistä johtaa todellisiin asiakkaisiin.
 5. ROI (Return on Investment) ja ROAS (Return on Ad Spend): Lasketaan, paljonko mainostajan sijoitus affiliate-markkinointiin tuottaa tuottoa.
 6. Affiliaattien suoritusraportit: Pyydetään affiliaatteja toimittamaan säännöllisesti raportteja heidän kampanjoidensa suorituksesta.
 7. Kampanjan elinkaari ja sesonkivaihtelut: Otetaan huomioon kampanjan elinkaari ja mahdolliset sesonkivaihtelut, jotka voivat vaikuttaa tehokkuuteen.

Affiliate-markkinoinnin seuranta ja analysointi voidaan toteuttaa erilaisilla markkinointialustoilla ja työkaluilla, jotka tarjoavat yksityiskohtaisia tietoja kampanjan suorituksesta. Tämä mahdollistaa jatkuvan optimoinnin ja kampanjan parantamisen.

Millaisia haasteita ja riskejä liittyy affiliate-markkinointiin?

Vaikka affiliate-markkinointi on tehokas tapa mainostaa, siinä on myös joitakin haasteita ja riskejä, jotka mainostajien ja affiliaattien on otettava huomioon. Näihin kuuluvat:

 1. Petos ja vilpillinen toiminta: Affiliate-markkinointi altistaa riskeille petoksen ja vilpillisen toiminnan osalta, kuten huijausliikenteen tai väärinkäytösten generoinnin. Tämä voi aiheuttaa mainostajalle tappiota ja vääristää kampanjan tuloksia.
 2. Kilpailu ja metrijen optimointi: Koska useat affiliaatit voivat edistää samoja tuotteita tai palvelita, kilpailu voi olla kovaa. Affiliaatit saattavat yrittää optimoida metriikoita, kuten konversioprosenttia, klikkausmääriä tai liidien laatua, jotta he ansaitsisivat enemmän palkkioita. Tämä voi johtaa epäreiluun kilpailuun ja laadun kärsimiseen.
 1. Affiliaattien maine ja sisältö: Mainostajat liitetään vahvasti affiliaattien tuottamaan sisältöön ja mainontaan. Affiliaattien tekemä sisältö voi olla laadultaan vaihtelevaa, ja heidän toimintansa voi vaikuttaa mainostajan maineeseen ja brändiin. On tärkeää valita affiliaatit huolellisesti ja varmistaa, että he edustavat mainostajaa toivotulla tavalla.
 2. Seurantavirheet ja oikeudenmukainen palkkiorakenne: Affiliate-markkinoinnissa tarkka seuranta on elintärkeää, jotta affiliaatit saavat ansaitsemansa palkkiot ja mainostaja voi mitata kampanjan tuloksellisuutta. Seurantavirheet voivat kuitenkin joskus tapahtua, mikä voi aiheuttaa riitoja ja luottamuspulaa. Lisäksi palkkiorakenteen tulisi olla oikeudenmukainen ja kannustaa affiliaatteja tuottamaan laadukasta liikennettä ja myyntiä.
 3. Suhde affiliaattien kanssa: On tärkeää ylläpitää hyvää suhdetta affiliaattien kanssa ja tarjota heille tarvittavaa tukea. Huono kommunikaatio tai puute resursseista voi johtaa siihen, että affiliaatit menettävät kiinnostuksensa mainostamiseen tai jättävät kampanjan kokonaan.
 4. Sääntely ja lakiasiat: Affiliate-markkinointiin liittyy monia sääntelyyn ja lakiasioihin liittyviä seikkoja, kuten tietosuoja ja kuluttajansuoja. Mainostajan on varmistettava, että kampanja noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä välttääkseen oikeudellisia ongelmia.

Vaikka nämä haasteet ovat olemassa, ne voidaan käsitellä asianmukaisilla strategioilla ja toimenpiteillä. Yhteistyö luotettavien affiliaattien kanssa, tarkka seuranta ja avoin kommunikaatio voivat auttaa vähentämään riskejä ja varmistamaan affiliate-markkinoinnin menestyksen.

Kuinka affiliate-markkinointi liittyy kumppanuusohjelmiin?

Affiliate-markkinointi ja kumppanuusohjelmat ovat läheisesti liittyviä käsitteitä. Kumppanuusohjelma on käytännössä affiliate-markkinoinnin toteutusmalli, jossa mainostaja (tai kauppiaaksi kutsuttu osapuoli) luo ohjelman, jonka kautta affiliaatit voivat liittyä mukaan mainostamaan heidän tuotteitaan tai palveluitaan.

Kumppanuusohjelma tarjoaa yleensä kattavan alustan ja työkalut affiliaateille, joiden avulla he voivat seurata mainostamisen tehokkuutta, hankkia seurantalinkkejä, saada mainosmateriaaleja ja raportoida suorituksistaan. Se on käytännössä infrastruktuuri, joka mahdollistaa affiliate-markkinoinnin suorittamisen tehokkaasti.

Kuinka kumppanuusohjelma toimii?

 1. Rekisteröityminen: Affiliaatit liittyvät kumppanuusohjelmaan ilmoittautumalla mainostajan tarjoaman ohjelman jäseniksi. Rekisteröityminen voi edellyttää hyväksymistä tai tiettyjen vaatimusten täyttämistä.
 2. Mainosmateriaalit: Mainostaja tarjoaa affiliaateille mainosmateriaaleja, kuten bannerimainoksia, tekstilinkkejä tai tuotekatalogeja, joita he voivat käyttää omilla sivustoillaan tai kanavillaan.
 3. Seuranta: Kumppanuusohjelma tarjoaa ainutlaatuiset seurantalinkit tai evästeet, joiden avulla mainostajan sivustolle tuleva liikenne voidaan tunnistaa affiliaattien tuomaksi.
 4. Palkkiot: Kun affiliaatin tuoma liikenne johtaa toivottuun toimintaan, kuten myyntiin tai liidiin, he ansaitsevat palkkion kumppanuusohjelman mukaisesti.
 5. Raportointi ja maksu: Kumppanuusohjelma tarjoaa affiliaateille yleensä reaaliaikaiset raportit heidän suorituksistaan sekä maksaa heille ansaitut palkkiot sovittujen ehtojen mukaisesti.

Kumppanuusohjelma mahdollistaa mainostajalle mittavan kumppaniverkoston rakentamisen, joka voi olla hajautettu ympäri maailmaa. Samalla se tarjoaa affiliaateille mahdollisuuden valita sellaisia tuotteita tai palveluita, jotka sopivat heidän yleisönsä mielenkiinnon kohteisiin ja ansaintatavoitteisiin.

Affiliate-markkinoinnin hyödyt ja haitat

Affiliate-markkinoinnilla on monia etuja, mutta myös joitakin haittoja. On tärkeää harkita näitä tekijöitä ennen kuin ryhdytään affiliate-markkinoinnin toteuttamiseen:

Hyödyt:

 1. Tehokas markkinointimuoto: Affiliate-markkinointi voi olla erittäin tehokas tapa mainostaa, kun mainostaja maksaa vain tuloksista. Se mahdollistaa kustannustehokkaan markkinoinnin, koska mainostaja maksaa vasta, kun toivottu toiminta tapahtuu.
 2. Laaja kumppaniverkosto: Kumppanuusohjelman kautta mainostajalla on mahdollisuus tavoittaa laaja kumppaniverkosto, joka voi edistää heidän tuotteitaan monilla eri alustoilla ja kanavilla.
 3. Skaalautuvuus: Affiliate-markkinointi voi skaalautua helposti, koska mainostaja voi houkutella lisää affiliaatteja mukaan kampanjaan ja tavoittaa siten suuremman yleisön.
 4. Tarkka seuranta ja mittaus: Affiliate-markkinoinnissa on mahdollista seurata ja mitata tarkasti kampanjan suorituskykyä, mikä auttaa optimoimaan mainonnan tehokkuutta.

Haitat:

 1. Petos ja vilpillinen toiminta: Affiliate-markkinointi altistaa riskille petosten ja vilpillisen toiminnan suhteen. Affiliaatit voivat yrittää manipuloida metriikoita tai tuottaa huijausliikennettä.
 2. Suhdehallinta: Kun mainostajalla on laaja kumppaniverkosto, suhteenhallinta affiliaattien kanssa voi olla haasteellista. Huono kommunikaatio tai konfliktit voivat vaikuttaa kampanjan suorituskykyyn.
 3. Kilpailu: Affiliate-markkinoinnissa voi olla kova kilpailu samoista kohderyhmistä ja tuotteista, mikä voi heikentää yksittäisten affiliaattien tuottoja.
 4. Mainostajan maine: Affiliaattien toiminta ja sisältö heijastavat suoraan mainostajan mainetta ja brändiä. Huonolaatuinen sisältö tai vilpillinen toiminta voi vahingoittaa mainostajan mainetta.

Johtopäätös:

Affiliate-markkinointi on kasvattanut suosiotaan digitaalisessa markkinoinnissa ja tarjoaa lukuisia etuja sekä mainostajille että affiliaateille. Se mahdollistaa kustannustehokkaan markkinoinnin, tarkemman kohdistuksen ja laajan kumppaniverkoston hyödyntämisen. Samalla se tarjoaa affiliaateille mahdollisuuden ansaita passiivista tuloa edistämällä tuotteita ja palveluita, joihin he uskovat.

On kuitenkin tärkeää tiedostaa affiliate-markkinoinnin haasteet ja riskejä, kuten petos, kilpailu ja maineenhallinta. Hyvän kumppanuusohjelman luominen ja yhteistyön laadun varmistaminen ovat avainasemassa onnistuneen affiliate-markkinoinnin saavuttamisessa.

Jatkuvasti kehittyvät trendit, kuten vaikuttajamarkkinointi ja tekoäly, ovat myös muokkaamassa tulevaisuuden näkymiä affiliate-markkinoinnissa. Huolellinen seuranta, mittaus ja optimointi ovat välttämättömiä kampanjan tehokkuuden parantamiseksi.

Affiliate-markkinointi tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden mainostajille saavuttaa uusia asiakkaita ja kasvattaa liiketoimintaansa ilman suuria ennakkomaksuja. Samalla se tarjoaa affiliaateille mahdollisuuden ansaita tuloa omien sisältöjen ja kanaviensa kautta.

Kokonaisuudessaan affiliate-markkinointi on dynaaminen ja jatkuvasti muuttuva markkinointimuoto, joka jatkaa kasvuaan ja kehitystään digitaalisen markkinoinnin maisemassa. Jatkuva innovaatio ja yhteistyö affiliaattien kanssa ovat avaintekijöitä affiliate-markkinoinnin menestyksessä tulevaisuudessa.

Leave a Reply