You are currently viewing Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen: Yrityksen menestyksen avain
Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen

Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen: Yrityksen menestyksen avain

Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen on kiistattoman tärkeä osa nykyaikaista markkinointistrategiaa. Yritysten menestys digitaalisessa maailmassa riippuu suuresti siitä, kuinka hyvin ne pystyvät mittaamaan ja arvioimaan markkinointinsa tehokkuutta. Tämä artikkeli käsittelee digitaalisen markkinoinnin mittaamisen perusteita, sen hyötyjä ja haasteita sekä antaa vinkkejä siitä, miten yritykset voivat parantaa markkinointinsa mittausprosessia.

Digitaalisen markkinoinnin mittareiden lajittelu

Digitaalista markkinointia voidaan mitata monenlaisten mittareiden avulla, jotka voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: käyttömittarit, liiketoimintamittarit ja tavoitekohtaiset mittarit.

Käyttömittarit

Käyttömittareilla seurataan, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa markkinoinnin kanssa. Nämä mittarit auttavat ymmärtämään, kuinka hyvin markkinointi tavoittaa yleisönsä ja millaisia reaktioita se herättää. Esimerkkejä käyttömittareista ovat:

 • Verkkosivustolla vietetty aika: Kuinka kauan kävijät viettävät verkkosivustollasi? Pitkä käyntiaika voi viitata kiinnostukseen ja sitoutumiseen.
 • Sivulataukset: Montako kertaa verkkosivusi latautuvat? Sivulatausten lukumäärä voi antaa käsityksen sivustosi suosiosta.
 • Klikkaukset: Kuinka usein kävijät napsauttavat mainoksiasi tai linkkejäsi? Klikkaukset osoittavat markkinoinnin houkuttelevuuden.
 • Jakot: Kuinka monta kertaa markkinointisisältöäsi jaetaan sosiaalisessa mediassa? Jakojen määrä voi paljastaa sisällön arvon ja kiinnostavuuden.

Liiketoimintamittarit

Liiketoimintamittareilla seurataan markkinoinnin vaikutusta yrityksen liiketoimintaan. Nämä mittarit ovat suoraan yhteydessä yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn ja asiakastyytyväisyyteen. Esimerkkejä liiketoimintamittareista ovat:

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.
 • Myynti: Kuinka paljon tuotteita tai palveluita yritys myy digitaalisen markkinoinnin ansiosta? Myynnin kasvu on yksi selkeä mittari markkinoinnin tehokkuudesta.
 • Liidit: Kuinka monta potentiaalista asiakasta (liidiä) markkinointi tuottaa? Laadukkaat liidit ovat edellytys myynnin kasvulle.
 • Asiakastyytyväisyys: Millainen asiakkaiden kokemus on markkinoinnin jälkeen? Tyytyväiset asiakkaat ovat uskollisia ja tuovat lisämyyntiä.

Tavoitekohtaiset mittarit

Tavoitekohtaisilla mittareilla seurataan, kuinka hyvin markkinointi täyttää yrityksen määrittelemät markkinointitavoitteet. Nämä mittarit vaihtelevat yrityksen ja kampanjan tavoitteiden mukaan. Esimerkkejä tavoitekohtaisista mittareista ovat:

 • Brändin tunnettavuuden kasvu: Kuinka paljon brändisi tunnettavuus on kasvanut markkinoinnin ansiosta? Tämä mittari voi olla tärkeä erityisesti uusille yrityksille.
 • Verkkosivuston konversioprosentti: Kuinka suuri osa verkkosivuston kävijöistä suorittaa toivotun toiminnon, kuten ostoksen tai yhteydenoton?
 • Sosiaalisen median seuraajamäärän kasvu: Kuinka paljon uusia seuraajia ja vuorovaikutusta markkinointi tuo sosiaalisen median kanavillesi?

Digitaalisen markkinoinnin mittausvälineet

Google Analytics

Google Analytics on yksi markkinoinnin mittauksen peruskivistä. Se tarjoaa kattavan valikoiman mittareita, jotka kattavat verkkosivuston suorituskyvyn, kävijätiedot, konversiot ja paljon muuta. Voit seurata kävijöiden liikennelähteitä, käyttäytymistä sivustolla ja jopa tarkastella reaaliaikaista dataa. Google Analytics tarjoaa myös mahdollisuuden asettaa tavoitteita ja seurata niiden saavuttamista.

Google Ads

Google Ads (entinen AdWords) on tärkeä työkalu mainosten suorituskyvyn mittaamiseen. Voit seurata mainosten näyttökertoja, klikkauksia, konversioita ja mainosten kustannuksia. Google Ads tarjoaa myös monipuoliset raportointityökalut, joiden avulla voit analysoida kampanjoiden tehokkuutta ja tehdä tarvittavia säätöjä.

Facebook Business Manager

Facebook Business Manager on keskeinen työkalu sosiaalisen median markkinoinnin mittaukseen, erityisesti Facebookin ja Instagramin mainosten osalta. Voit seurata mainosten suorituskykyä, kohdentamista ja konversioita. Lisäksi voit luoda kohderyhmiä ja tarkastella yleisöjen demografisia tietoja.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmät

Markkinoinnin automaatiojärjestelmät, kuten HubSpot, Marketo ja Mailchimp, tarjoavat mittareita ja analytiikkaa, jotka liittyvät markkinointikampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen. Ne voivat seurata sähköpostikampanjoiden avausprosentteja, verkkolomakkeiden täyttöjä ja asiakassegmenttien suorituskykyä.

Web-analyysityökalut

Lisäksi on olemassa useita muita web-analyysityökaluja, jotka tarjoavat erikoistuneempia mittareita ja tietoa. Esimerkiksi Hotjar voi auttaa sinua seuraamaan sivustosi kävijöiden liikkeitä ja käyttäytymistä lämpökarttojen, videoiden ja kyselyiden avulla. SEMrush tarjoaa tietoa hakukoneoptimoinnin suorituskyvystä ja kilpailijoista.

Digitaalisen markkinoinnin mittaamisen hyödyt

Digitaalisen markkinoinnin mittaamisella on monia etuja, jotka vaikuttavat suoraan yrityksen menestykseen digitaalisessa maailmassa.

1. Seuraamaan markkinoinnin onnistumista

Mittaamalla markkinointia yritykset voivat saada selkeän kuvan siitä, mitkä markkinointitoimenpiteet toimivat ja mitkä eivät. Esimerkiksi tietäessään, että tietty mainoskampanja tuottaa suuren määrän klikkauksia ja liidejä, yritys voi sijoittaa enemmän resursseja tähän kampanjaan ja saavuttaa parempia tuloksia.

2. Tehostamaan markkinointia

Mittareiden avulla yritykset voivat tunnistaa ne kohderyhmät, jotka ovat kiinnostuneita heidän tarjoamistaan tu

otteista tai palveluista. Tämä tieto mahdollistaa markkinoinnin kohdentamisen oikeille yleisöille, mikä lisää markkinoinnin tehokkuutta ja säästää resursseja.

3. Tehostamaan liiketoimintaa

Mittaaminen auttaa yrityksiä ymmärtämään, miten markkinointi vaikuttaa liiketoiminnan tuloksiin. Jos markkinointi lisää myyntiä ja asiakastyytyväisyyttä, se voi olla merkki onnistuneesta strategiasta. Toisaalta, jos markkinointi ei tuota odotettuja tuloksia, yritys voi reagoida nopeasti ja tehdä muutoksia strategiaansa.

Digitaalisen markkinoinnin mittaamisen haasteet

Vaikka digitaalisen markkinoinnin mittaaminen tarjoaa monia etuja, siihen liittyy myös haasteita.

1. Nopeasti muuttuva ympäristö

Digitaalinen markkinointiympäristö muuttuu jatkuvasti. Uudet markkinointikanavat, -algoritmit ja -teknologiat syntyvät ja kehittyvät nopeasti. Tämä tekee mittareiden päivittämisestä ja strategian sopeuttamisesta haasteellista.

2. Mittaamisen kustannukset

Laadukkaat mittaus- ja analytiikkatyökalut voivat olla kalliita. Pienet ja keskisuuret yritykset saattavat kamppailla resurssien riittävyyden kanssa digitaalisen markkinoinnin mittaamisessa.

Digitaalisen markkinoinnin mittaamisen vinkkejä

Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen voi olla tehokkaampaa noudattamalla joitakin avainvinkkejä:

1. Aseta selkeät tavoitteet

Ennen kuin aloitat markkinoinnin mittaamisen, määrittele selkeät tavoitteet. Mitä haluat saavuttaa markkinoinnillasi? Onko tavoitteesi kasvattaa myyntiä, kerätä liidejä vai parantaa brändin tunnettavuutta? Tavoitteet auttavat valitsemaan oikeat mittarit ja arvioimaan onnistumista.

2. Valitse oikeat mittarit

Valitse mittarit, jotka ovat relevantteja juuri sinun tavoitteillesi. Jos haluat kasvattaa verkkokauppasi myyntiä, keskity mittareihin, kuten ostosten lukumäärään ja ostoskorin keskiarvoon. Jos tavoitteenasi on lisätä brändin tunnettavuutta, seuraa sosiaalisen median seuraajamäärää ja brändiin liittyviä mainintoja verkossa.

3. Käytä luotettavia työkaluja

Valitse mittaus- ja analytiikkatyökalut huolellisesti. Luotettavat työkalut tarjoavat tarkkaa tietoa ja auttavat sinua tekemään päätöksiä perustuen dataan. Tunnetut työkalut, kuten Google Analytics ja Facebook Business Manager, ovat yleisesti käytössä ja tarjoavat monipuolisia mittausmahdollisuuksia.

4. Seuraa tuloksia säännöllisesti

Mittaaminen ei ole yksittäinen tapahtuma, vaan jatkuva prosessi. Seuraa markkinointisi tuloksia säännöllisesti ja tee tarvittaessa muutoksia strategiaasi. Digitaalisen markkinoinnin ympäristö muuttuu nopeasti, joten reagointikyky ja jatkuva optimointi ovat avainasemassa menestyksen saavuttamisessa.

Digitaalisen markkinoinnin mittaamisen esimerkkejä

Käyttömittarit

Käyttömittarit auttavat arvioimaan, kuinka hyvin markkinointi tavoittaa yleisönsä ja herättää kiinnostusta. Tässä muutama esimerkki:

 • Verkkosivustolla vietetty aika: Pidempi aika voi viitata siihen, että kävijät ovat kiinnostuneita sisällöstäsi ja viettävät aikaa tutkien sitä.
 • Sivulataukset: Mitä enemmän sivulatauksia, sitä enemmän kävijät tutkivat verkkosivustoasi.
 • Klikkaukset: Klikkaukset kertovat, kuinka monta kertaa mainoksesi tai linkkisi on herättänyt kiinnostusta.
 • Jakot: Jakojen määrä sosiaalisessa mediassa voi laajentaa markkinoinnin vaikutusta ja tavoittaa uusia yleisöjä.

Liiketoimintamittarit

Liiketoimintamittarit liittyvät suoraan yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn. Tässä muutama esimerkki:

 • Myynti: Yksi selkeimmistä mittareista markkinoinnin tehokkuudelle on myynnin kasvu. Onko markkinointi lisännyt myyntiä?
 • Liidit: Liidit ovat potentiaalisia asiakkaita, ja niiden määrä voi antaa käsityksen markkinoinnin laadusta.
 • Asiakastyytyväisyys: Tyytyväiset asiakkaat ovat uskollisia ja voivat tuoda lisämyyntiä suositusten ja toistuvien ostojen kautta.

Digitaalisen markkinoinnin mittaamisen jatkuva kehitys

Digitaalisen markkinoinnin maailma ei koskaan pysähdy, ja mittausmenetelmien on pysyttävä ajan tasalla muutosten kanssa. Tässä on joitakin lisävinkkejä ja huomioita digitaalisen markkinoinnin mittaamiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen:

1. Kokeile A/B-testausta

A/B-testaus on tehokas tapa vertailla erilaisia markkinointistrategioita, mainoksia tai verkkosivuston elementtejä. Voit esimerkiksi luoda kaksi erilaista mainosversiota ja näyttää niitä satunnaisesti kävijöille. Seuraamalla, kumpi versio saa paremman suorituskyvyn (klikkaukset, konversiot jne.), voit oppia, mikä toimii parhaiten.

2. Hyödynnä markkinoinnin automaatiota

Markkinoinnin automaatiojärjestelmät voivat helpottaa mittausprosessia merkittävästi. Ne voivat seurata ja analysoida asiakaskäyttäytymistä reaaliaikaisesti ja tarjota raportteja ja grafiikkaa helposti ymmärrettävässä muodossa. Automaatio voi myös auttaa kohdentamaan markkinointia tarkemmin ja personoimaan viestejä eri kohderyhmille.

3. Sijoita data-analyysiin

Data-analyysi on keskeinen osa digitaalisen markkinoinnin mittausprosessia. Palkkaa tai kouluta analyytikkoja, jotka voivat syventyä datan syvyyksiin ja tarjota syvällistä ymmärrystä markkinointistrategioidesi tehokkuudesta. Data-analyysi auttaa tunnistamaan trendejä ja mahdollisia pullonkauloja, jotka muuten saattaisivat jäädä huomaamatta.

4. Seuraa kilpailijoita

Kilpailijoiden toiminnan seuraaminen voi antaa arvokasta tietoa siitä, kuinka hyvin oma markkinointisi suoriutuu suhteessa muihin toimijoihin alallasi. Vertaa omaa suorituskykyäsi kilpailijoiden vastaavaan mittaristoon ja pyri löytämään mahdollisia kilpailuetuja.

5. Hyödynnä asiakaspalautetta

Asiakaspalautteen kerääminen ja analysointi voi antaa arvokasta tietoa markkinoinnin vaikutuksesta asiakkaisiin. Kyselyt, asiakasarvostelut ja sosiaalisen median kommentit voivat auttaa sinua ymmärtämään, kuinka asiakkaat kokevat markkinointisi ja mitkä osa-alueet kaipaavat parannusta.

6. Pidä huoli tietosuojasta

Kun keräät ja käsittelet asiakastietoja markkinoinnin mittauksessa, varmista, että noudatat tietosuoja- ja tietoturvastandardeja. GDPR ja vastaavat määräykset asettavat tiukat vaatimukset asiakastietojen käsittelylle, ja tietosuojarikkomukset voivat johtaa vakaviin seuraamuksiin.

7. Kouluttaudu jatkuvasti

Digitaalisen markkinoinnin maailma muuttuu jatkuvasti, ja uudet työkalut ja teknologiat tulevat markkinoille. Pidä itsesi ajan tasalla ottamalla osaa koulutuksiin ja seminaareihin sekä seuraamalla alan uutisia ja trendejä. Tämä auttaa sinua soveltamaan uusimpia mittausmenetelmiä ja parantamaan strategiaasi.

Yhteenveto

Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen on elintärkeä osa nykyaikaista markkinointistrategiaa. Se auttaa yrityksiä seuraamaan markkinointinsa tehokkuutta, kohdentamaan markkinointiaan paremmin ja tek

emään parempia päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi. Vaikka mittausprosessi voi olla haastava, oikeilla työkaluilla ja strategialla yritykset voivat saavuttaa merkittäviä tuloksia digitaalisessa maailmassa.

Käytä näitä vinkkejä ja mittareita oppaana digitaalisen markkinoinnin mittaamiseen ja huomaa, kuinka voit parantaa markkinointistrategiasi tuloksia ja saavuttaa entistä parempia liiketoiminnallisia tuloksia.

Leave a Reply