You are currently viewing Mitä Display-mainonta tarkoittaa ja kannattaako se?
Mitä Display-mainonta tarkoittaa ja kannattaako se?

Mitä Display-mainonta tarkoittaa ja kannattaako se?

Display-mainonta on digitaalisen markkinoinnin muoto, joka pyrkii tavoittamaan kohdeyleisön visuaalisilla elementeillä, kuten kuvilla, videoilla ja bannereilla, eri verkkosivustoilla ja sovelluksissa. Tämän artikkelin tarkoituksena on käsitellä display-mainonnan käsitettä sekä arvioida sen kannattavuutta markkinointistrategiana. Käymme läpi display-mainonnan perusperiaatteet, sen hyödyt ja haasteet, sekä tarjoamme käytännön vinkkejä sen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Mitä display-mainonta tarkoittaa?

Display-mainonnan perusteet

Display-mainonta kattaa monenlaisia mainosmuotoja, kuten bannereita, teksti-ilmoituksia, interaktiivisia mainoksia ja videomainoksia, jotka näkyvät verkkosivustoilla, sovelluksissa ja sosiaalisen median alustoilla. Näiden mainosten tarkoituksena on herättää huomiota, luoda bränditietoisuutta ja houkutella käyttäjiä tekemään toivottuja toimia, kuten klikkaamaan mainosta, siirtymään verkkosivustolle tai suorittamaan ostos.

Display-mainonnan muodot

Display-mainonta voidaan jakaa useisiin eri muotoihin:

 1. Bannerimainokset: Yleiset ja visuaaliset mainokset, jotka näkyvät ylä- tai alareunassa verkkosivuilla.
 2. Teksti-ilmoitukset: Yksinkertaiset tekstimainokset, usein hakukonetulosten yhteydessä.
 3. Videomainokset: Liikkuvaa kuvaa hyödyntävät mainokset, jotka voivat olla lyhyitä klippejä tai pidempiä tarinankerrontaa.
 4. Interstitial-mainokset: Koko näytön kattavat mainokset, jotka näkyvät esimerkiksi sovellusten välissä.

Display-mainonnan hyödyt ja haasteet

Hyödyt

 • Brändinäkyvyys: Display-mainonta tarjoaa mahdollisuuden laajaan brändinäkyvyyteen eri verkkosivustoilla ja alustoilla.
 • Kohdennettavuus: Mainokset voidaan kohdentaa tarkasti halutulle kohdeyleisölle demografisten tietojen, kiinnostuksen kohteiden ja käyttäytymisen perusteella.
 • Monipuolisuus: Erilaiset mainosmuodot mahdollistavat luovan ilmaisun ja tarinankerronnan eri tavoin.
 • Mittaus ja seuranta: Display-mainonnan tehokkuutta voidaan seurata tarkasti analytiikan avulla, mikä mahdollistaa kampanjoiden optimoinnin reaaliajassa.

Haasteet

 • Mainosten esto: Monet käyttäjät käyttävät mainosten esto-ohjelmia, mikä voi vähentää mainosten näyttökertoja.
 • Bannerikuurous: Käyttäjät saattavat olla immuuneja perinteisille bannereille, mikä vaatii entistä luovempia mainosratkaisuja.
 • Kilpailu huomiosta: Verkko on täynnä erilaisia mainoksia, joten kilpailu käyttäjien huomiosta on kovaa.

Display-mainonnan tehokas hyödyntäminen

Display-mainonnan onnistuneeseen hyödyntämiseen on useita käytännön vaiheita:

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.
 1. Kohderyhmän määrittely: Tunnista tarkasti kohdeyleisösi ja heidän tarpeensa.
 2. Kohdennus ja personointi: Käytä saatavilla olevaa dataa kohdentaaksesi mainokset juuri oikeille käyttäjille.
 3. Luova suunnittelu: Luo visuaalisesti houkuttelevia ja kiinnostavia mainoksia.
 4. Mittaaminen ja optimointi: Seuraa kampanjan suorituskykyä ja säädä sitä tarvittaessa saadaksesi parhaat tulokset.

Kohderyhmän merkitys display-mainonnassa

Display-mainonnan tehokkuus riippuu suuresti siitä, kuinka hyvin kohderyhmä ymmärretään ja tavoitellaan. Kohderyhmän merkitys voidaan tiivistää seuraaviin näkökohtiin:

 1. Segmentointi: Kohderyhmä on jaettava segmentteihin, jotta mainokset voidaan kohdistaa tarkasti.
 2. Mielenkiinnon kohteet: Ymmärtäminen, mitä kohdeyleisö arvostaa ja mistä se on kiinnostunut, auttaa luomaan relevantteja mainoksia.
 3. Ostopolku: Tietäminen, missä vaiheessa ostopolkua kohdeyleisö on, auttaa luomaan mainoksia, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa.
 4. Käyttäytymisen analysointi: Seuraamalla käyttäjien toimintaa verkkosivustoilla voidaan oppia heidän käyttäytymisestään ja mukauttaa mainonta sen mukaan.
 5. Aikataulutus: Tietäminen, milloin kohdeyleisö on aktiivisimmillaan, auttaa mainosten näyttämisessä oikeaan aikaan.

Kohderyhmän ymmärtäminen auttaa optimoimaan mainoskampanjaa ja lisäämään sen tehokkuutta.

Taulukko: Kohderyhmän segmentointi esimerkkejä

SegmenttiKuvausEsimerkki
DemografinenIkä, sukupuoli, sijainti25-34-vuotiaat naiset Helsingistä
KiinnostuksenHarrastukset, mielenkiinnnotUrheilun ystävät, matkailusta kiinnostuneet
OstokäyttäytyminenSäännölliset ostajat, ensikertalaisetViimeisen kuukauden aikana ostaneet, ei-ostaneet
Taulukko: Kohderyhmän segmentointi esimerkkejä

Display-mainonnan haasteet ja rajoitukset

Vaikka display-mainonnalla on monia etuja, se kohtaa myös joitakin haasteita ja rajoituksia:

 1. Mainossokeus: Käyttäjät saattavat oppia ohittamaan mainokset, mikä vähentää niiden tehokkuutta.
 2. Ad blockerit: Mainosten esto-ohjelmat voivat estää mainosten näyttämisen käyttäjille.
 3. Kilpailu: Verkko on täynnä mainoksia, joten erottuminen kilpailijoista voi olla vaikeaa.
 4. Tehokkuuden mittaaminen: Display-mainonnan tulosten seuraaminen ja niiden muuttaminen konkreettisiksi liiketoiminnan tuloksiksi voi olla haastavaa.
 5. Mainosten relevanttius: Epäolennaiset mainokset voivat ärsyttää käyttäjiä ja heikentää mainonnan mainetta.
 6. Bannerikuvaus: Mainosten rajoitetut koot voivat rajoittaa viestin välittämistä.
 7. Yleinen vastustus: Jotkut käyttäjät suhtautuvat mainontaan negatiivisesti ja voivat torjua sen.
 8. Mobiilikäyttö: Mobiililaitteilla mainosten näyttäminen voi olla haastavampaa kuin tietokoneilla.

Mainonnan tehokkuuden mittaaminen

Display-mainonnan tehokkuuden mittaaminen on keskeinen osa kampanjan optimointia. Yleisiä mittareita ovat:

 1. Näyttökerrat: Kuinka monta kertaa mainos näytettiin.
 2. Klikkausprosentti (CTR): Kuinka suuri osa mainoksen näkijöistä klikkasi sitä.
 3. Konversioprosentti: Kuinka suuri osa klikkaajista suoritti halutun toimenpiteen, kuten ostoksen.
 4. Laskeutumissivujen tehokkuus: Kuinka monta kävijää laskeutumissivulta siirtyi eteenpäin.
 5. Tulot ja tuotot: Kuinka paljon myyntiä tai liikennettä mainos tuotti.
 6. Kustannus per klikkaus (CPC) ja kustannus per tuhat näyttökertaa (CPM): Paljonko mainos näyttämisen tai klikkauksen saamisesta maksettiin.

Mittaamalla näitä tekijöitä voidaan arvioida kampanjan tehokkuutta ja tehdä tarvittavia muutoksia.

Display-mainonnan erilaiset muodot

Display-mainonnalla on monia erilaisia muotoja ja tyyppejä, mukaan lukien:

 1. Bannermainokset: Visuaaliset mainokset, jotka voivat olla staattisia tai animoituja.
 2. Video-mainokset: Lyhyet videot, jotka esittelevät brändiä tai tuotetta.
 3. Interstitial-mainokset: Koko näytön mainokset, jotka näkyvät sisällön välissä.
 4. Pop-up-mainokset: Ikkunat, jotka avautuvat automaattisesti verkkosivulla vieraillessa.
 5. Native-mainokset: Mainokset, jotka sulautuvat saumattomasti verkkosivun sisältöön.
 6. Remarketing-mainokset: Mainokset, jotka kohdistetaan käyttäjille, jotka ovat aiemmin vierailleet verkkosivulla.
 7. Contextual-mainokset: Mainokset, jotka liittyvät verkkosivun sisältöön ja aiheeseen.

Jokaisella mainosmuodolla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja niitä tulisi valita kohderyhmän ja tavoitteen mukaan.

Retargeting ja remarketing display-mainonnassa

Retargeting ja remarketing ovat tärkeitä strategioita display-mainonnassa:

 1. Retargeting: Tämä strategia kohdistaa mainokset käyttäjille, jotka ovat aiemmin vierailleet verkkosivustolla. Se auttaa palaamaan sivustolle ja saattaa heidät suorittamaan toivotun toimenpiteen.
 2. Remarketing: Tämä laajempi käsite kattaa mainosten näyttämisen eri kanavilla niille käyttäjille, jotka ovat aiemmin osoittaneet kiinnostusta brändiä tai tuotetta kohtaan.

Nämä strategiat hyödyntävät käyttäjien aiempaa toimintaa ja kiinnostuksen kohteita, mikä tekee mainoksista relevantimpia ja tehokkaampia.

Luota houkuttelevia mainoksia display-mainontaan

Houkuttelevien mainosten luominen on olennainen osa display-mainontaa:

 1. Selkeä viesti: Viesti tulee välittää lyhyesti ja ytimekkäästi.
 2. Visuaalinen vetovoima: Käytä laadukkaita kuvia ja grafiikkaa, jotka tukevat viestiäsi.
 3. Kutsu toimintaan: Mainoksessa tulisi olla selkeä kutsu toimintaan, kuten “Osta nyt” tai “Lue lisää”.
 4. Brändin tunnistettavuus: Mainoksessa tulisi olla brändin logo tai tunnistettavia elementtejä.
 5. Testaus: Kokeile erilaisia mainosversioita ja analysoi niiden suorituskykyä.

Display-mainonnan tulevaisuuden näkymät

Display-mainonta on jatkuvassa muutoksessa teknologian ja käyttäjäkäyttäytymisen muutosten myötä. Tulevaisuuden näkymiä ovat:

 1. Personointi: Yhä yksilöllisemmät ja räätälöidyt mainokset käyttäjien mielenkiintojen mukaan.
 2. Tekoäly: Tekoäly auttaa optimoimaan mainoskampanjoita reaaliajassa.
 3. Interaktiivisuus: Interaktiiviset mainokset lisäävät käyttäjien sitoutumista.
 4. Visuaalinen haku: Kuvan perusteella tehtävä haku voi tuoda uusia mahdollisuuksia mainontaan.
 5. AR ja VR: Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus tarjoavat uusia tapoja näyttää tuotteita ja brändiä.

Johtopäätös

Display-mainonta tarjoaa monipuolisen tavan tavoittaa kohdeyleisö visuaalisesti houkuttelevilla mainoksilla. Sen hyödyt, kuten brändinäkyvyys ja kohdennettavuus, ovat merkittäviä, mutta samalla on otettava huomioon haasteet, kuten mainosten esto ja kilpailu käyttäjien huomiosta. Display-mainonnan tehokas hyödyntäminen vaatii tarkkaa suunnittelua, kohdentamista, luovuutta ja jatkuvaa optimointia. Ymmärtämällä sen perusteet ja noudattamalla parhaita käytäntöjä, voi display-mainonnasta olla merkittävää hyötyä markkinointistrategiassa.

Leave a Reply