You are currently viewing Mikä on konversio?
Mikä on konversio?

Mikä on konversio?

Konversio on termi, jota käytetään laajasti digitaalisessa markkinoinnissa ja verkkosivujen analysoinnissa. Se viittaa tilanteeseen, kun verkkosivuston kävijä suorittaa halutun toiminnon, kuten ostoksen, tilauksen, rekisteröitymisen tai latauksen. Konversio voi myös liittyä muihin tavoitteisiin, kuten uutiskirjeen tilaamiseen, yhteydenottolomakkeen täyttämiseen tai tiettyjen sivujen katseluun.

Kun puhutaan konversiosta, yleensä tarkoitetaan konversioprosenttia, joka on se prosenttiosuus verkkosivuston kävijöistä, jotka suorittavat halutun toiminnon.

Esimerkiksi, jos 100 kävijästä 5 tekee ostoksen, konversioprosentti on 5 %.

Konversioprosentin laskeminen ja sen merkitys

Konversioprosentti lasketaan jakamalla konversioita suorittaneiden kävijöiden määrä verkkosivuston kokonaiskävijämäärällä ja kertomalla tulos sadalla. Esimerkiksi, jos 1000 kävijästä 50 suorittaa halutun toiminnon, konversioprosentti on (50/1000) * 100 = 5 %. Konversioprosentti on tärkeä mittari verkkosivuston tehokkuuden arvioinnissa, koska se kertoo kuinka hyvin sivusto muuntaa vierailijat toivottuihin toimiin.

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.

Konversioita voi olla erilaisia riippuen verkkosivuston tavoitteista. Esimerkiksi verkkokaupassa konversio voi tarkoittaa tuotteen ostoa, kun taas uutiskirjeen tilaus voi olla konversio uutissivustolla. Konversioiden seuraaminen on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää, miten verkkosivusto suoriutuu asetetuista tavoitteista.

Tarkkailemalla konversioprosenttia voidaan tunnistaa ongelmakohtia ja etsiä tapoja parantaa verkkosivuston suorituskykyä. Esimerkiksi, jos konversioprosentti on alhainen, voi olla tarpeen optimoida sivuston ulkoasua, selkeyttää kutsuja toimintaan tai parantaa tuotetietoja.

Konversion tavoitteet ja niiden merkitys

Konversion tavoitteet vaihtelevat riippuen verkkosivuston luonteesta ja omistajan tavoitteista. Yleisimpiä konversion tavoitteita ovat:

 1. Ostokset: Verkkokaupoissa tärkein konversion tavoite on saada kävijät ostamaan tuotteita. Ostotapahtumat ovat suora mittari sivuston kannattavuudesta.
 2. Rekisteröityminen: Monet verkkosivustot vaativat käyttäjien rekisteröitymisen, jotta he voivat hyödyntää tiettyjä palveluja tai sisältöä. Rekisteröityminen voi auttaa luomaan asiakasprofiileja ja personoituja kokemuksia.
 3. Uutiskirjeen tilaus: Uutiskirjeen tilaajat ovat potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen tarjoamasta sisällöstä tai tuotteista. Uutiskirjeen kautta voidaan ylläpitää asiakassuhteita ja tehdä tarjouksia.
 4. Yhteydenottolomakkeen täyttö: Usein yritykset tarjoavat yhteydenottolomakkeen, jonka kautta asiakkaat voivat esittää kysymyksiä tai pyytää lisätietoja. Tämä voi auttaa potentiaalisten asiakkaiden muuttamisessa liideiksi.
 5. Lataukset: Jotkut verkkosivustot tarjoavat ilmaista sisältöä, kuten e-kirjoja tai oppaita, latausta vastaan. Tämä voi olla tapa kerätä liidejä ja tarjota arvoa kävijöille.
 6. Videoiden katselu: Jos verkkosivustolla on videoita, niiden katselu voi olla tavoite, jotta voidaan arvioida, miten hyvin sisältö vetoaa kävijöihin.

Jokaisella konversion tavoitteella on oma merkityksensä verkkosivuston strategian kannalta. On tärkeää määrittää selkeät ja realistiset tavoitteet sekä seurata niiden saavuttamista säännöllisesti.

Konversioiden seuranta ja analysointi

Konversioiden seuraaminen on välttämätöntä ymmärtääksemme, kuinka hyvin verkkosivusto toimii asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. On olemassa erilaisia työkaluja ja menetelmiä, joilla konversioita voidaan seurata ja analysoida:

 1. Google Analytics: Tämä on yksi suosituimmista verkkosivustojen analytiikkatyökaluista, joka tarjoaa kattavat tiedot verkkosivuston suorituskyvystä. Google Analyticsin avulla voidaan seurata konversioprosenttia, tavoitteiden saavuttamista, liikenteen lähteitä ja paljon muuta.
 2. A/B-testaus: Tämä menetelmä mahdollistaa eri versioiden vertailun, jotta voidaan selvittää, mikä versio tuottaa paremman konversion. Esimerkiksi kahden erilaisen otsikon tai CTA-painikkeen testaaminen voi auttaa optimoimaan konversioprosenttia.
 3. Lähtöreittianalyysi: Tämä työkalu auttaa tunnistamaan sivut, joilta kävijät poistuvat eniten ennen toivottua toimintoa. Näin voidaan tunnistaa sivuston heikot kohdat ja tehdä tarvittavia korjauksia.
 4. Käyttäjäkyselyt: Kyselyjen avulla voidaan kerätä suoraa palautetta kävijöiltä ja ymmärtää paremmin heidän tarpeitaan ja odotuksiaan.
 5. Heatmap-analyysi: Tämä analytiikkatyökalu auttaa visualisoimaan, miten kävijät vuorovaikuttavat sivuston kanssa, ja se voi paljastaa käyttäjien käyttäytymismalleja ja mahdollisia ongelmakohtia.

Konversioiden seuranta ja analysointi ovat jatkuvaa prosessia, ja tulosten perusteella voidaan tehdä jatkuvia parannuksia verkkosivustolle.

Yleisimmät syyt konversion epäonnistumiselle

Vaikka konversio on tavoitteena monille verkkosivustoille, se ei aina toteudu toivotulla tavalla. On olemassa useita yleisiä syitä, miksi konversio voi jäädä alhaiseksi:

 1. Huono käyttökokemus: Sivuston hankala navigointi, pitkät latausajat tai epäselvä käyttöliittymä voivat aiheuttaa kävijöiden turhautumista ja poistumisen ennen toivottua toimintoa.
 2. Heikot kutsut toimintaan (CTA): Jos sivustoilla ei ole selkeitä ja houkuttelevia CTA-painikkeita, kävijät saattavat olla epävarmoja siitä, mitä heidän pitäisi tehdä seuraavaksi.
 3. Huonosti optimoidut lomakkeet: Pitkät ja monimutkaiset lomakkeet voivat vähentää rekisteröitymisten tai tilausten määrää.
 4. Sisällön puute tai heikkous: Jos verkkosivuston tarjoama sisältö ei vastaa kävijöiden odotuksia tai tarpeita, he eivät välttämättä ole kiinnostuneita suorittamaan konversiota.
 5. Huono liikenteen laatu: Jos verkkosivustolle saapuu paljon vääränlaista liikennettä, esimerkiksi ei-kohderyhmään kuuluvia kävijöitä, konversioprosentti voi jäädä alhaiseksi.
 6. Puutteellinen mobiilioptimointi: Nykyään suuri osa verkkoliikenteestä tulee mobiililaitteista, joten sivuston tulee olla hyvin optimoitu mobiilikäyttäjille.
 7. Kilpailun puute: Jos markkinoilla on paljon vaihtoehtoja ja kilpailua, kävijöillä voi olla enemmän harkinta-aikaa, mikä voi vaikuttaa konversioiden määrään.
 8. Puutteellinen luottamus: Jos verkkosivuston turvallisuus tai luotettavuus herättää epäilyksiä, kävijät saattavat epäröidä jakaa tietojaan tai tehdä ostoksia.
 9. Hintakilpailu: Erityisesti verkkokaupoissa hinnoilla voi olla merkittävä vaikutus konversioprosenttiin. Kilpailukykyiset hinnat voivat houkutella enemmän ostoksia.
 10. Puutteellinen konversion optimointi: Jos verkkosivustoa ei optimoida jatkuvasti ja testata erilaisia parannuksia, konversioprosentti voi jäädä alhaiseksi.

Konversion epäonnistumisen syiden tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ja parantaa verkkosivuston tehokkuutta.

Konversion parantaminen A/B-testauksen avulla

A/B-testaus on tehokas työkalu konversion optimoinnissa. Tämä menetelmä mahdollistaa kahden tai useamman eri version vertailun, jotta voidaan selvittää, mikä versio tuottaa paremman konversion. A/B-testauksen avulla voidaan testata erilaisia elementtejä, kuten otsikkoja, CTA-painikkeita, kuvia tai sivun ulkoasua.

A/B-testausprosessi on melko yksinkertainen:

 1. Tavoitteen asettaminen: Ennen testausta on määritettävä selkeä tavoite, kuten parantaa ostokonversiota tai lisätä uutiskirjeen tilaajia.
 2. Testattavan elementin valitseminen: Valitse testattavaksi yksi elementti kerrallaan. Esimerkiksi voit testata kahden eri otsikon vaikutusta.
 3. Testiryhmien muodostaminen: Jaa verkkosivuston kävijät sattumanvaraisesti kahteen ryhmään, joista toinen näkee alkuperäisen version ja toinen testiversion.
 4. Tulosten seuraaminen: Seuraa testiryhmien käyttäytymistä ja konversion suorittamista tietyn ajanjakson ajan.
 5. Tulosten analysointi: Vertaa testiryhmien suorituskykyä ja selvitä, kumpi versio tuotti paremman konversion.
 6. Parannusten tekeminen: Jos testiversio tuotti paremman konversion, ota se käyttöön pysyvästi. Jos testiversio ei ollut tehokkaampi, testaa seuraava elementti.

A/B-testauksen avulla voidaan tehdä jatkuvia parannuksia verkkosivustolle, mikä voi johtaa merkittäviin konversion kasvuihin pitkällä aikavälillä.

Konversion optimointi ja sen keskeiset strategiat

Konversion optimointi on jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on parantaa verkkosivuston suorituskykyä ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Se vaatii syvällistä ymmärrystä kävijöistä ja heidän käyttäytymisestään sekä jatkuvaa seurantaa ja analysointia. Konversion optimoinnin keskeiset strategiat ovat:

 1. Kävijäanalyysi: Tiedä, kuka on kohdeyleisösi ja mitä he etsivät. Kävijäanalyysin avulla voit luoda personoituja kokemuksia, jotka puhuttelevat kävijöitä.
 2. Selkeät CTA-painikkeet: Varmista, että sivustolla on selkeitä ja houkuttelevia kutsuja toimintaan, jotka ohjaavat kävijät haluttuun toimintoon.
 3. Sisällön optimointi: Tarjoa laadukasta ja relevanttia sisältöä, joka vastaa kävijöiden tarpeisiin ja kysymyksiin.
 4. Mobiilioptimointi: Huolehdi, että sivusto toimii saumattomasti kaikilla laitteilla, erityisesti mobiililaitteilla.
 5. Nopea sivuston latausaika: Varmista, että sivusto latautuu nopeasti, jotta kävijät eivät turhautuisi odottamiseen.
 6. Luottamuksen rakentaminen: Korosta sivuston luotettavuutta ja turvallisuutta esimerkiksi asiakasarvosteluilla, sertifikaateilla tai takuilla.
 7. Jatkuva testaus ja optimointi: Käytä A/B-testausta ja muita analytiikkatyökaluja jatkuvasti ja tee tarvittavat muutokset sivustolle.
 8. Analytiikan seuranta: Seuraa tarkasti verkkosivuston suorituskykyä ja konversioprosenttia. Analysoi tuloksia ja etsi parannuskohteita.

Mobiililaitteiden vaikutus verkkosivuston konversioihin

Mobiililaitteiden käyttö on kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja yhä useammat ihmiset käyttävät älypuhelimia ja tabletteja verkkosivustojen selailuun ja ostosten tekemiseen. Mobiililaitteiden vaikutus verkkosivuston konversioihin on merkittävä, ja siksi mobiililaitteiden optimointi on tärkeää.

Mobiililaitteiden vaikutus konversioihin voi olla sekä positiivinen että negatiivinen. Positiiviset tekijät sisältävät:

 1. Helppous ja kätevyys: Mobiililaitteet mahdollistavat verkkosivustojen käytön milloin ja missä tahansa, mikä voi lisätä konversioiden määrää.
 2. Kohdennettu markkinointi: Mobiililaitteet keräävät paljon tietoa käyttäjistä, mikä mahdollistaa tarkemman ja kohdennetumman markkinoinnin.
 3. Sijaintiperusteiset tarjoukset: Mobiililaitteilla voidaan tarjota sijaintiperusteisia tarjouksia ja alennuksia, mikä voi houkutella lisää konversioita.

Negatiiviset tekijät ovat puolestaan:

 1. Huono käyttökokemus: Epäoptimoitu mobiilisivusto voi aiheuttaa hankaluuksia ja turhautumista käyttäjille, mikä vähentää konversioiden todennäköisyyttä.
 2. Lomakkeiden vaikeus: Pitkät tai hankalat lomakkeet voivat olla erityisen hankalia täyttää mobiililaitteilla, mikä voi vähentää rekisteröitymisten määrää.
 3. Hitaa Latausajat: Mobiililaitteilla käyttävät käyttäjät ovat tottuneet nopeisiin latausaikoihin. Jos verkkosivusto latautuu hitaasti mobiililaitteella, kävijät saattavat luopua ja siirtyä kilpailijan sivustolle.
 4. Epäselvä navigointi: Mobiililaitteilla navigointi voi olla haastavampaa kuin tietokoneella, joten selkeä ja intuitiivinen navigointi on erityisen tärkeää.

Mobiililaitteiden vaikutus konversioihin korostaa tarvetta mobiilioptimointiin. Verkkosivuston on oltava responsiivinen, jotta se skaalautuu saumattomasti eri laitteiden näytöille ja tarjoaa hyvän käyttökokemuksen riippumatta siitä, millä laitteella käyttäjä vierailee.

Sosiaalisen median vaikutus konversioihin

Sosiaalinen media on tullut tärkeäksi tekijäksi digitaalisessa markkinoinnissa, ja sillä on merkittävä vaikutus konversioihin. Sosiaalisen median vaikutus voi olla monimuotoinen, ja sen merkitys voi vaihdella eri verkkosivustoille ja kohdeyleisöille.

Positiiviset vaikutukset ovat esimerkiksi:

 1. Liikenteen lisääminen: Sosiaalisen median kanavat voivat tuoda merkittävästi lisää liikennettä verkkosivustolle, mikä lisää konversion mahdollisuuksia.
 2. Kohdennettu markkinointi: Sosiaalisen median mainonta ja kampanjat mahdollistavat tarkan kohdentamisen, jolla voidaan tavoittaa juuri ne käyttäjät, joilla on suurin todennäköisyys suorittaa konversio.
 3. Sosiaalinen todiste: Positiiviset käyttäjäarvostelut, suositukset ja jakamiset voivat luoda sosiaalista todistetta, joka houkuttelee muita kävijöitä suorittamaan konversion.

Negatiiviset vaikutukset ovat puolestaan:

 1. Myyntitavoitteiden liiallinen painottaminen: Liiallinen myyntihenkisyys sosiaalisessa mediassa voi kääntää kävijät pois ja vähentää heidän kiinnostustaan konversioihin.
 2. Kilpailu huomiosta: Sosiaalisen median runsas sisältö voi kilpailla kävijän huomiosta ja häiritä heidän keskittymistään konversion suorittamiseen.
 3. Yhteys puutteelliseen sisältöön: Jos sosiaalisen median mainos tai sisältö ei vastaa sivuston tarjoamaa sisältöä, kävijät voivat pettyä ja poistua ennen konversion suorittamista.

Sosiaalisen median vaikutus konversioihin edellyttää johdonmukaista ja harkittua lähestymistapaa. Sisältöjen on oltava kiinnostavia, kiinnostavia ja relevanteja kohdeyleisölle. Lisäksi on tärkeää seurata sosiaalisen median kampanjoiden ja mainosten suorituskykyä ja analysoida niiden vaikutusta konversioihin.

Konversion arvon määrittäminen ja sen merkitys

Konversion arvo on mittari, joka kuvaa, kuinka paljon yksittäinen konversio on arvokas yritykselle. Konversion arvon määrittäminen on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää, kuinka paljon yritys saa arvoa jokaisesta suoritetusta konversiosta.

Konversion arvo voi olla erilainen riippuen verkkosivuston tavoitteista ja toimialasta. Esimerkiksi verkkokaupassa konversion arvo on yleensä ostoksen hinta, kun taas uutiskirjeen tilauksen arvo voi olla vaikeampi määrittää suoraan. On kuitenkin olemassa useita tapoja määrittää konversion arvo:

 1. Liikevaihto: Jos verkkosivuston tavoitteena on myydä tuotteita tai palveluita, konversion arvo voi olla yksinkertaisesti ostoksen hinta.
 2. Asiakasarvon ennustaminen: Jos konversio johtaa pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen, voidaan ennustaa asiakkaan arvo tulevaisuudessa.
 3. Keskimääräinen tilauksen arvo: Jos verkkosivusto on verkkokauppa, voidaan laskea keskimääräinen tilauksen arvo ja käyttää sitä konversion arvon määrittämiseen.
 4. Leadin arvo: Jos verkkosivuston tavoitteena on kerätä liidejä, voidaan arvioida liidin arvo sen perusteella, kuinka suuri osa liideistä muuttuu maksaviksi asiakkaiksi.

Konversion arvo on tärkeä mittari verkkosivuston tehokkuuden arvioinnissa ja markkinoinnin ROI:n laskemisessa. Kun tiedämme, kuinka paljon yksittäinen konversio on arvokas, voimme suunnata resursseja ja markkinointia paremmin kannattaviin toimenpiteisiin ja parantaa kokonaiskonversiota.

Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen

Asiakaspalautteen kerääminen on tärkeä osa konversion optimointia, sillä se antaa arvokasta tietoa siitä, miten kävijät kokevat verkkosivuston ja mikä heidän tarpeitaan parhaiten palvelee. Palautteen kerääminen voidaan tehdä eri tavoin, kuten asiakaskyselyiden, asiakasarvostelujen, käyttäjähaastattelujen tai kävijäseurantojen avulla.

Kävijäseurantojen avulla voit seurata kävijöiden toimintaa verkkosivustolla ja nähdä, miten he navigoivat sivustolla, missä vaiheessa he poistuvat ja mikä saa heidät suorittamaan konversion. Asiakaskyselyillä ja haastatteluilla voit puolestaan saada suoraa palautetta kävijöiltä ja saada selville heidän tarpeitaan, mieltymyksiään ja odotuksiaan sivuston suhteen.

Kun olet kerännyt asiakaspalautetta, käytä sitä hyödyksi konversion optimoinnissa. Etsi toistuvia teemoja tai ongelmakohtia, joihin kävijät viittaavat palautteessa. Käytä palautetta inspiraationa ja ideoiden lähteenä uusille optimoinnin mahdollisuuksille. Voit myös tehdä muutoksia verkkosivustolle suoraan palautteen perusteella, kuten lisätä selkeämpiä ohjeita tai parantaa asiakaspalvelua.

Asiakaspalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen auttavat sinua ymmärtämään kävijöitä paremmin ja tekemään verkkosivustosta entistä paremman ja käyttäjäystävällisemmän. Kun otat huomioon kävijöiden tarpeet ja mieltymykset, voit lisätä konversion todennäköisyyttä ja luoda positiivisen käyttökokemuksen, joka kannustaa kävijät toimimaan halutulla tavalla.

Käytettävyystestaus ja käyttäjäkokemuksen parantaminen

Käytettävyystestaus on tärkeä osa konversion optimointia, koska se auttaa tunnistamaan sivuston käyttäjäkokemuksen heikot kohdat ja löytämään tapoja parantaa niitä. Käytettävyystestauksessa pyydetään oikeita käyttäjiä suorittamaan tiettyjä tehtäviä verkkosivustolla ja havainnoimaan heidän toimintaansa. Tämä antaa arvokasta tietoa siitä, miten käyttäjät todella käyttävät sivustoa ja mitkä asiat saattavat hidastaa tai estää konversion suorittamisen.

Käytettävyystestauksen tulosten perusteella voit tehdä muutoksia verkkosivustoon, jotka parantavat käyttäjäkokemusta ja siten myös konversion todennäköisyyttä. Voit esimerkiksi selvittää, jos kävijät ovat vaikeuksissa tietyn toiminnon suorittamisessa ja tehdä toimenpiteitä sen selkeyttämiseksi. Käytettävyystestauksen avulla voit myös havaita teknisiä ongelmia, jotka saattavat hidastaa sivuston latausaikaa ja vaikuttaa negatiivisesti käyttäjäkokemukseen.

Personoitujen kokemusten tarjoaminen

Personoitujen kokemusten tarjoaminen kävijöille voi parantaa merkittävästi konversion todennäköisyyttä. Personointi tarkoittaa sitä, että tarjoat kävijöille räätälöityä sisältöä ja tarjouksia heidän kiinnostuksensa ja käyttäytymisensä perusteella. Voit esimerkiksi näyttää eri sisältöä kävijöille, jotka tulevat eri markkinointikampanjoista tai ovat jo aiemmin suorittaneet tietyn konversion.

Personoitujen kokemusten tarjoaminen voi tapahtua esimerkiksi sivuston sisällön, CTA-painikkeiden tai tarjousten muokkaamisena kävijöiden käyttäytymisen mukaan. Kun tarjoat kävijöille juuri sitä, mitä he etsivät tai mitä he ovat aiemmin osoittaneet kiinnostusta, heidän todennäköisyytensä suorittaa konversio kasvaa merkittävästi.

Jatkuva seuranta ja optimointi

Konversion optimointi ei ole kertaluonteinen tehtävä, vaan se on jatkuvaa ja iteratiivista prosessia. On tärkeää jatkaa verkkosivuston seuraamista ja analysointia, jotta voit havaita muutokset kävijöiden käyttäytymisessä ja tunnistaa uusia optimointimahdollisuuksia. Seuraa tarkasti eri optimointitoimenpiteiden vaikutusta konversion suorittamiseen ja tee tarvittavia muutoksia, kun saat uutta tietoa.

Jatkuva seuranta ja optimointi ovat keskeisiä tekijöitä verkkosivuston suorituskyvyn parantamisessa ja konversion lisäämisessä. Ole valmis testaamaan uusia ideoita ja kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja. Konversion optimointi on jatkuvaa oppimista ja sopeutumista, ja tavoitteena on luoda entistä parempi ja tehokkaampi verkkosivusto.

Seurannan ja optimoinnin dokumentointi

Jatkuvan seurannan ja optimoinnin tulisi olla dokumentoitua ja järjestelmällistä. Pidä kirjaa kaikista tekemistäsi muutoksista ja niiden vaikutuksista konversion suorittamiseen. Dokumentointi auttaa sinua hahmottamaan, mitkä toimenpiteet ovat olleet tehokkaimpia ja mitkä ovat vaatineet lisämuokkauksia. Voit myös oppia aiemmista optimointikokeiluista ja hyödyntää niitä tulevissa toimenpiteissä.

Johtopäätös:

Konversio on digitaalisen markkinoinnin ja verkkosivustojen menestyksen kulmakivi. Sen saavuttaminen vaatii selkeiden tavoitteiden asettamista, seurantaa, analysointia ja jatkuvaa optimointia. Mobiililaitteiden ja sosiaalisen median vaikutus konversioihin korostaa tarvetta mobiilioptimoinnille ja kohdennetulle sisällölle. Konversion arvon määrittäminen auttaa ymmärtämään konversion merkitystä liiketoiminnalle ja markkinoinnin kannattavuudelle. On tärkeää, että yritykset panostavat konversion optimointiin ja varmistavat, että verkkosivusto tarjoaa kävijöille selkeän ja houkuttelevan polun toivottuun toimintoon.

Leave a Reply