You are currently viewing Laskeutumissivun Luominen: Tehokkaan Verkkomarkkinoinnin Kivijalka
Laskeutumissivun Luominen (1)

Laskeutumissivun Luominen: Tehokkaan Verkkomarkkinoinnin Kivijalka

Laskeutumissivut ovat verkkomarkkinoinnin kulmakiviä, ja niiden vaikutus on merkittävä. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että laskeutumissivujen luominen vaatii tarkkaa suunnittelua ja optimointia. Tässä artikkelissa syvennymme tärkeimpiin näkökohtiin laskeutumissivujen suunnittelussa ja toteutuksessa, ja tavoitteena on kasvattaa artikkelin pituutta lisäämällä lisäsisältöä ja syventämällä käsiteltäviä aiheita.

Laskeutumissivun Rakenne ja Elementit

Laskeutumissivujen rakenteessa ja elementeissä on tärkeää kiinnittää huomiota useisiin avainasioihin. Yksi keskeisimmistä näistä on kutsu toimenpiteeseen (CTA). Kutsu toimenpiteeseen on laskeutumissivun tärkein elementti. Se kertoo kävijälle, mitä hänet halutaan tekemään. CTA:n tulee olla selkeä, houkutteleva ja lyhyt. Esimerkkejä hyvistä CTA-teksteistä ovat “Osta nyt”, “Lataa ilmainen opas”, “Ilmoittaudu webinaariin” ja “Tilaa uutiskirje”.

Kun kävijä saapuu laskeutumissivulle, hänen tulisi heti huomata CTA. Se voidaan sijoittaa sivun yläosaan, keskelle tai alareunaan, riippuen siitä, mikä toimii parhaiten kohdeyleisöllesi. CTA:n tulee erottua visuaalisesti sivulta, esimerkiksi erottuvan värin tai korostuksen avulla. Mitä selkeämpi ja houkuttelevampi CTA on, sitä suurempi on todennäköisyys sille, että kävijä tekee halutun toimenpiteen.

Kävijöiden Psykologia ja Konversiopsykologia

Kun suunnittelet laskeutumissivua, on hyödyllistä ottaa huomioon kävijöiden psykologia ja konversiopsykologia. Ymmärtämällä, miten ihmiset ajattelevat ja toimivat, voit suunnitella laskeutumissivun niin, että se houkuttelee ja ohjaa kävijöitä tehokkaasti.

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.
 • Sosiaalinen todiste: Ihmiset ovat taipuvaisia seuraamaan muita ihmisiä, ja tämä periaate tunnetaan sosiaalisena todisteena. Voit hyödyntää sitä lisäämällä asiakasarvosteluja, suosituksia tai kävijämääriä laskeutumissivulle. Kun kävijät näkevät, että muut ovat toimineet samoin, heillä on suurempi todennäköisyys tehdä sama.
 • Niukkuuden periaate: Ihmiset ovat alttiita reagoimaan tarjouksiin, jotka vaikuttavat rajoitetuilta tai niukoilta. Voit lisätä laskeutumissivullesi elementtejä, jotka viittaavat rajoitettuun saatavuuteen tai tarjouksen voimassaoloaikaan. Tämä voi luoda kiireen ja kannustaa kävijöitä tekemään nopeita päätöksiä.
 • Luottamuksen rakentaminen: Laskeutumissivun tulisi rakentaa luottamusta kävijöissä. Voit tehdä tämän esittelemällä yrityksesi luotettavuutta osoittavia merkkejä, kuten asiakkaiden suosituksia, turvallisuussymboleja tai yrityksen historiikin. Mitä enemmän luottamusta laskeutumissivu herättää, sitä todennäköisemmin kävijät ryhtyvät toimiin.
 • Kävijän kipupisteiden ratkaiseminen: Laskeutumissivu voi olla tehokas, jos se tunnistaa ja tarjoaa ratkaisuja kävijän kipupisteisiin tai ongelmiin. Tämä voi tapahtua selkeiden ja kiinnostavien otsikoiden, kuvien ja kuvauksien avulla. Kun kävijä tunnistaa, että laskeutumissivu puhuu hänen ongelmistaan ja tarpeistaan, hän tuntee olevansa oikeassa paikassa.
 • Psykologinen sitoutuminen: Sitoutumisen periaate tarkoittaa, että ihmiset ovat taipuvaisia noudattamaan aiempia sitoumuksiaan. Voit hyödyntää tätä luomalla laskeutumissivun, joka aloittaa pienen pyynnön, kuten tilaamisen sähköpostilistalle, ennen suurempaa pyyntöä, kuten tuotteen ostamista. Kun kävijä on jo sitoutunut pienempään pyyntöön, hänellä on suurempi todennäköisyys suostua suurempaan.

Mobiilioptimointi

Mobiililaitteiden käyttö internetin selailuun on yleistynyt merkittävästi, ja siksi laskeutumissivun mobiilioptimointi on elintärkeää. Varmista, että laskeutumissivu toimii moitteettomasti ja näyttää houkuttelevan mobiililaitteilla. Tarkista, että teksti on helppolukuista, CTA-napit ovat helposti napattavissa sormilla ja kuvat skaalautuvat oikein eri näyttökokoille. Lisäksi voit harkita nopean latausajan tärkeyttä mobiililaitteilla.

Kuvien ja Videoiden Käytön Syventäminen

Kuvien ja videoiden käyttö laskeutumissivulla on tehokas tapa välittää viestejä ja tarinoita. Syventäkäämme tätä näkökulmaa:

 • Kuvat: Valitse korkealaatuisia kuvia, jotka ovat merkityksellisiä kohdeyleisöllesi. Kuvien tulisi tukea sivun viestiä ja luoda tunnetta. Esimerkiksi, jos myyt lomamatkoja, käytä houkuttelevia maisemakuvia, jotka innostavat kävijöitä.
 • Videot: Videot ovat erinomainen tapa kertoa tarinoita ja selittää monimutkaisia asioita. Voit käyttää videotutorialteja, tuote-esittelyjä tai tarinankerrontaa herättääksesi kiinnostuksen kävijöissä. Varmista, että videot ovat laadukkaita ja latautuvat nopeasti.
 • Infografiikka: Infografiikka voi olla hyödyllinen tapa visualisoida tietoa ja tilastoja. Voit käyttää infografiikkaa havainnollistamaan esimerkiksi tuotteen etuja tai vertailemaan eri vaihtoehtoja.

Kävijädata ja Personoidut Laskeutumissivut

Kävijöiden data on arvokasta laskeutumissivujen suunnittelussa. Voit hyödyntää evästeitä ja seurantatyökaluja kerätäksesi tietoa kävijöidesi toiminnasta verkkosivustolla. Tämä data voi auttaa sinua personoimaan laskeutumissivuja entistä paremmin. Personointi tarkoittaa sisällön ja CTA:iden räätälöimistä yksilöllisesti kullekin kävijälle heidän kiinnostuksensa ja käyttäytymisensä perusteella. Esimerkiksi voit näyttää erilaisia tarjouksia tai sisältöjä kävijöille, jotka ovat aiemmin vierailleet sivustollasi tai ovat jo ostaneet jotain.

Kohderyhmään Räätälöity Sisältö

Kohderyhmä on laskeutumissivun suunnittelun perusta. On ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, kuka laskeutumissivun kohderyhmä on. Tämä edellyttää kohdeyleisön tarpeiden, mieltymysten ja ongelmien tunnistamista.

Kun tunnet kohdeyleisösi, voit räätälöidä sisällön vastaamaan heidän odotuksiaan. Esimerkiksi, jos laskeutumissivu on suunniteltu myymään terveystuotteita, on tärkeää, että sisältö keskittyy terveyteen liittyviin hyötyihin, tutkimuksiin ja asiakkaiden kokemuksiin. Toisaalta, jos kohderyhmäsi ovat kiinnostuneita ekologisista vaihtoehdoista, laskeutumissivun tulisi korostaa tuotteiden ympäristöystävällisyyttä ja kestävyyttä.

Sisällön Suunnittelu ja Monipuolisuus

Sisällön suunnittelu on toinen keskeinen osa laskeutumissivun luomista. Riippuen tavoitteesta, sisältö voi vaihdella. Jos pyrit myymään tuotetta, laskeutumissivulle tulisi sisällyttää tuotekuvia, yksityiskohtaisia tuotekuvauksia, hintoja ja mahdollisesti asiakasarvosteluja.

Toisaalta, jos tarkoituksena on kerätä yhteystietoja, voit houkutella kävijöitä tarjoamalla heille ilmaisen oppaan, e-kirjan, webinaarin tai alennuskoodin vastineeksi tietojensa jättämisestä. Tärkeää on, että tarjous on houkutteleva ja arvokas kohdeyleisölle.

Monipuolisuus on avainasemassa. Laskeutumissivulla voi olla tekstiä, kuvia, videoita ja grafiikkaa. Visuaalisen sisällön käyttö voi tehdä sivusta houkuttelevamman ja auttaa selittämään tuotteita tai palveluita tehokkaammin.

Käyttökokemuksen Optimointi

Käyttökokemuksen optimointi tarkoittaa, että laskeutumissivu on helppokäyttöinen ja houkutteleva kävijöille. Tämä käsittää useita seikkoja:

 • Responsiivisuus: Sivun tulee toimia saumattomasti eri laitteilla, kuten älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla. Responsiivinen suunnittelu varmistaa, että käyttäjät voivat käyttää laskeutumissivua mukavasti riippumatta laitteestaan.
 • Latausnopeus: Laskeutumissivun latausnopeus on kriittinen tekijä. Nopeasti latautuvat sivut tarjoavat paremman käyttökokemuksen ja voivat vaikuttaa myönteisesti hakukonenäkyvyyteen.
 • Selkeys ja yksinkertaisuus: Sivun rakenteen tulisi olla selkeä ja helppolukuinen. Kävijän tulisi nopeasti ymmärtää, mitä laskeutumissivu tarjoaa ja mitä häneltä odotetaan.
 • Silmäkulman sijoittelu: Tärkeät elementit, kuten CTA, tulee sijoittaa siten, että ne ovat helposti havaittavissa ilman, että kävijän tarvitsee vierittää sivua liikaa.
 • Kuvien ja videoiden käyttö: Visuaalisen sisällön tulee olla laadukasta ja tukea laskeutumissivun sanomaa. Kuvien ja videoiden käyttö voi auttaa selittämään monimutkaisia käsitteitä ja tekemään sivusta kiinnostavamman.

Tekniikan Toteutus ja Työkalut

Laskeutumissivun tekninen toteutus voi olla haastavaa ilman asianmukaisia työkaluja ja osaamista. Onneksi on olemassa monia verkkosivujen luomiseen tarkoitettuja työkaluja ja alustoja, jotka helpottavat laskeutumissivun toteutusta. Suosittuja vaihtoehtoja ovat WordPress, Wix, Squarespace, Unbounce ja HubSpot.

Valitse työkalu, joka parhaiten vastaa tarpeitasi ja taitotasoa. WordPress tarjoaa suuren joustavuuden ja laajat mahdollisuudet, mutta se vaatii enemmän teknistä osaamista. Toisaalta, Wix ja Squarespace ovat helppokäyttöisiä ja tarjoavat valmiita malleja, mutta niiden räätälöitävyys voi olla rajallista.

Testaus ja Optimointi: A/B-testaus ja SEO

Laskeutumissivun luomisen jälkeen työ ei ole suinkaan ohi. On tärkeää testata sivua ja optimoida sitä jatkuvasti. A/B-testaus on tehokas tapa vertailla eri versioita laskeutumissivusta ja selvittää, mikä toimii parhaiten. Kokeile erilaisia CTA-tekstejä, värimaailmoja, kuvia ja muita elementtejä. A/B-testauksen avulla voit tehdä päätöksiä datan perusteella sen sijaan, että ne perustuisivat arvailuihin.

Optimointi tarkoittaa myös laskeutumissivun hakukoneoptimointia (SEO). Hakukoneet, kuten Google, ovat tärkeitä liikenteen tuojia verkkosivuille. Varmista, että laskeutumissivulla on oikeat avainsanat ja metatiedot, jotka auttavat hakukoneita ymmärtämään, mistä laskeutumissivu kertoo. Lisäksi sivun nopea latautuminen ja mobiilioptimointi voivat parantaa hakukonenäkyvyyttä.

Laskeutumissivun Tehokkuus ja Seuranta

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on laskeutumissivun tehokkuuden seuranta. Käytä verkkosivuanalytiikkaa, kuten Google Analyticsia, saadaksesi tietoa laskeutumissivun kävijöistä, konversioista ja käyttäytymisestä. Näiden tietojen perusteella voit tehdä tarvittavia muutoksia laskeutumissivuun ja parantaa sen suorituskykyä.

Seuranta mahdollistaa myös kampanjoiden tehokkuuden arvioinnin. Voit selvittää, mitkä mainoskanavat tuovat eniten liikennettä ja konversioita laskeutumissivullesi, ja keskittää markkinointipanostuksesi parhaiten toimiviin kanaviin.

Yhteenveto

Laskeutumissivut ovat verkkomarkkinoinnin tärkeä osa-alue, ja niiden suunnittelu ja toteutus vaativat huolellista harkintaa. Tavoitteiden määrittely, kohderyhmän tuntemus, sisällön suunnittelu, käyttökokemuksen optimointi, tekninen toteutus, testaus ja optimointi sekä seuranta ovat kaikki osa onnistunutta laskeutumissivun luomista. On myös tärkeää muistaa, että laskeutumissivu ei ole staattinen elementti, vaan se vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja optimointia menestyäkseen verkossa.

Laskeutumissivun luominen voi vaatia aikaa ja vaivaa, mutta se on sijoitus, joka voi tuottaa merkittäviä tuloksia verkkomarkkinoinnissa. Tärkeintä on ymmärtää kohdeyleisösi tarpeet ja pyrkiä tarjoamaan heille arvoa laskeutumissivun kautta. Laskeutumissivujen tehokkuuden jatkuva seuranta ja optimointi ovat avainasemassa menestyksen saavuttamiseksi verkkomarkkinoinnissa.

Leave a Reply