You are currently viewing Mitä on PPC-markkinointi?
Mitä on PPC-markkinointi

Mitä on PPC-markkinointi?

PPC-markkinointi on nykyaikaisen digitaalisen markkinoinnin kulmakivi, joka tarjoaa mainostajille tehokkaan tavan tavoittaa kohderyhmänsä ja saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteet. Lyhenne “PPC” tulee sanoista “Pay-Per-Click”, mikä kuvaa mainosmallin perusperiaatetta: mainostaja maksaa ainoastaan jokaisesta mainokseen saadusta klikkauksesta.

Tämän artikkelin tarkoituksena on tutustua syvemmin PPC-markkinoinnin maailmaan ja selvittää, miten se toimii, mitä sen perusteisiin kuuluu, ja miten sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti osana laajempaa digitaalista markkinointistrategiaa. Tarkastelemme myös PPC-markkinoinnin tärkeimpiä mittareita ja avainlukuja sekä esittelemme käytännön esimerkin siitä, miten yritys voi käyttää PPC-markkinointia liikenteen ja myynnin kasvattamiseen.

PPC markkinoinnin perusteet ja toimintatapa

Pay-Per-Click (PPC) markkinointi on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa mainostaja maksaa jokaisesta mainokseensa saamastaan klikkauksesta. Tämä mainostusmalli on erittäin suosittu ja tehokas, koska se mahdollistaa mainosten kohdennuksen tarkasti halutulle yleisölle ja tarjoaa mittavan määrän dataa mainonnan tulosten seuraamiseen ja optimointiin.

PPC-mainoksia näytetään usein hakukoneiden, kuten Googlen, ja sosiaalisen median alustojen, kuten Facebookin, mainostilassa. Mainostaja valitsee haluamansa avainsanat, kohderyhmät tai muut kriteerit, joiden perusteella mainos näytetään potentiaalisille asiakkaille. Kun joku käyttäjä klikkaa mainosta, mainostaja maksaa sovitun summan kyseisestä klikkauksesta.

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.

PPC-markkinoinnissa on keskeistä seurata ja analysoida mainonnan tuloksia säännöllisesti. Tämä auttaa optimoimaan kampanjoita ja saavuttamaan parempia tuloksia kustannustehokkaasti.

PPC vs. Perinteinen mainonta

PPC-mainonnan ja perinteisen mainonnan välillä on useita merkittäviä eroja. Perinteinen mainonta sisältää esimerkiksi televisio-, radio- ja lehtimainontaa, joissa mainostaja maksaa kiinteän summan mainosajasta tai -tilasta riippumatta siitä, kuinka monta ihmistä mainosta näkee tai reagoi siihen.

Toisin kuin perinteinen mainonta, PPC-markkinointi on mitattavissa ja tuloksia voi seurata reaaliajassa. Tämä antaa mainostajille mahdollisuuden reagoida nopeasti kampanjoiden suorituskykyyn ja tehdä tarvittavia muutoksia optimoinnin parantamiseksi.

PPC-mainonnan avulla mainostaja voi myös kohdentaa mainoksensa tarkasti haluamalleen yleisölle. Esimerkiksi hakukonemainoksissa mainos näytetään vain niille, jotka etsivät tiettyjä avainsanoja, mikä lisää mainonnan relevanssia ja parantaa mahdollisuuksia saada laadukkaita klikkauksia.

PPC-mainonnan suunnittelu ja toteutus

PPC-mainonnan suunnittelu ja toteutus vaativat huolellista strategiaa ja tarkkaa avainsanojen valintaa. Ennen kampanjan aloittamista mainostajan tulee määrittää tavoitteet, kohderyhmä ja budjetti. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi liikenteen lisäämiseen verkkosivustolle, konversioiden maksimoimiseen tai brändinäkyvyyden parantamiseen.

Avainsanojen valinnassa on tärkeää keskittyä relevanssiin ja kohderyhmän tarpeiden täyttämiseen. Avainsanojen valinnalla voidaan myös vaikuttaa mainonnan kustannuksiin, sillä suosituimmat avainsanat voivat olla kalliimpia.

Mainosten luominen on myös keskeinen osa kampanjan toteutusta. Mainokset tulisi kirjoittaa houkuttelevasti ja sisältää selkeä kutsu-toimintaan (Call-to-Action), jotta ne houkuttelevat käyttäjiä klikkaamaan.

PPC-mainonnan tärkeimmät mittarit ja avainluvut

PPC-markkinoinnissa on useita tärkeitä mittareita ja avainlukuja, joiden avulla kampanjan suorituskykyä voidaan mitata ja arvioida. Näitä ovat muun muassa:

 1. Klikkausprosentti (CTR): Klikkausprosentti ilmaisee mainoksen saamien klikkausten määrän suhteessa näyttökertojen määrään. Korkea CTR osoittaa, että mainos on relevantti ja houkuttelee käyttäjiä.
 2. Konversioprosentti: Konversioprosentti mittaa sitä, kuinka suuri osa mainoksen klikkaajista suorittaa halutun toimenpiteen, kuten ostoksen tai lomakkeen täytön.
 3. Kustannus per klikkaus (CPC): CPC kertoo, kuinka paljon mainostaja maksaa keskimäärin yhdestä klikkauksesta.
 4. ROI (Return on Investment): ROI ilmaisee mainonnan tuottaman nettotuloksen suhteen siihen käytettyihin kustannuksiin.
 5. Laatuindeksi: Laatuindeksi on mittari, joka huomioi mainoksen relevanssin, CTR:n ja käyttäjäkokemuksen. Korkea laatuindeksi voi parantaa mainoksen sijoitusta ja samalla alentaa CPC:tä.

Hyvät käytännöt PPC-mainonnassa

On olemassa joitain keskeisiä hyviä käytäntöjä, jotka voivat auttaa parantamaan PPC-mainonnan tehokkuutta:

 • Jatkuva seuranta ja optimointi: Kampanjan seuraaminen ja säännöllinen optimointi ovat välttämättömiä tulosten parantamiseksi.
 • A/B-testaus: Mainosten A/B-testaus auttaa tunnistamaan parhaiten toimivat elementit, kuten otsikot, kuvat tai CTA:t.
 • Negatiiviset avainsanat: Negatiiviset avainsanat estävät mainoksen näkymisen epäolennaisissa hakutuloksissa ja parantavat mainonnan relevanssia.
 • Landing page -optimointi: Hyvin suunniteltu ja optimoitu kohdesivu lisää konversioiden todennäköisyyttä.

PPC-mainonnan budjetointi ja kustannusten hallinta

PPC-markkinoinnissa budjetointi on tärkeää, jotta mainostajan käytettävissä oleva raha käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Budjetin määrittämisessä on otettava huomioon avainsanojen kilpailutilanne, kohderyhmän koko ja mainonnan tavoitteet.

Kustannusten hallinnassa on hyödyllistä asettaa päivittäinen tai kuukausittainen budjetti sekä seurata kampanjoiden kulutusta säännöllisesti. Kampanjoiden tehottomat osat voidaan pysäyttää tai optimoida uudelleen budjettien jakamisen avulla.

PPC-markkinoinnin johdonmukaisuus digitaalisessa strategiassa

PPC-markkinoinnilla on tärkeä rooli osana laajempaa digitaalista markkinointistrategiaa. Sen tulisi tukea ja täydentää muita markkinointikanavia, kuten hakukoneoptimointia (SEO), sisältömarkkinointia ja sosiaalisen median markkinointia.

Yhteistyö muiden markkinointikanavien kanssa voi parantaa brändin näkyvyyttä ja kokonaisvaltaista markkinointivaikutusta. Lisäksi kampanjat tulisi suunnitella huolellisesti siten, että ne puhuttelevat kohderyhmää ja ovat yhdenmukaisia brändin viestinnän kanssa.

Esimerkki PPC-markkinoinnista käytännössä

Oletetaan, että yrityksellä X on verkkokauppa, joka myy urheiluvälineitä. He haluavat lisätä verkkosivustonsa liikennettä ja myyntiä PPC-markkinoinnin avulla.

 1. Tavoitteet: Yritys asettaa tavoitteeksi lisätä verkkosivuston kävijämäärää ja kasvattaa konversioiden määrää, erityisesti tuotteiden ostoa.
 2. Avainsanojen valinta: He tutkivat ja valitsevat avainsanoja, jotka liittyvät urheiluvälineisiin, kuten “juoksukengät”, “jalkapallo”, “tennisracket” jne.
 3. Mainosten luominen: He luovat houkuttelevia mainoksia, jotka korostavat erityisiä tarjouksia ja tuotteiden ominaisuuksia.
 4. Landing page -optimointi: He optimoivat verkkosivunsa, johon mainokset ohjaavat kävijät, varmistaakseen, että se on selkeä, houkutteleva ja helposti navigoitava.
 5. Budjetointi ja seuranta: Yritys asettaa päivittäisen budjetin mainonnalleen ja seuraa kampanjan suorituskykyä säännöllisesti. He analysoivat CTR:ää, konversioprosenttia ja muita avainlukuja.
 6. Optimointi: Kun kampanja on käynnissä, he tunnistavat heikosti suoriutuvat mainokset tai avainsanat ja tekevät tarvittavat muutokset optimoidakseen kampanjan tulokset.

Johtopäätös

PPC-markkinointi on vakiinnuttanut asemansa yhtenä tehokkaimmista digitaalisen markkinoinnin muodoista. Sen avulla mainostajat voivat tavoittaa kohderyhmänsä tarkasti ja saavuttaa halutut liiketoiminnalliset tavoitteet.

Tässä artikkelissa olemme käsitelleet PPC-markkinoinnin perusteita, toimintatapaa ja etuja verrattuna perinteiseen mainontaan. Olemme myös tutustuneet tärkeimpiin mittareihin ja avainlukuihin, jotka auttavat arvioimaan kampanjan suorituskykyä ja tekemään tarvittavia optimointeja.

PPC-markkinointi vaatii jatkuvaa seurantaa, optimointia ja huolellista suunnittelua, jotta siitä saadaan paras mahdollinen hyöty. Hyvät käytännöt, kuten avainsanojen huolellinen valinta ja mainosten houkutteleva kirjoittaminen, ovat avain menestykseen.

Leave a Reply